โปรเน็ต AIS รายวัน 45 บาท เน็ต 2GB แรงไม่ลดสปีด

โปรเน็ต AIS วันทูคอล รายวัน 2GB ไม่ลดสปีด 45 บาท

เน็ต 1 วัน

โปร AIS เน็ต 2 GB รายวัน

 • 45 บาท / 1 วัน
 • (รวม Vat= 48.15 บาท)
 • โปร AIS เน็ต 2 GB รายวัน
 • ใช้เน็ตได้ 2 GB ความเร็ว 4G/3G เต็มสปีด ความเร็วไม่ลด
 • กด *777*7032*399641# โทรออก
 • สิทธิ์ใช้งานจะสามารถเริ่มใช้ได้หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์
 • แพ็กเสริมเน็ต AIS แบบรายครั้ง 45 บาท 24 ชั่วโมง ใช้เน็ตตามปริมาณที่กำหนด ความเร็วเน็ต 3G/4G เต็มสปีด ไม่ลดสปีด
 • ส่วนเกินคิดตามโปรโมชั่นหลัก ไม่ต่ออายุให้อัตโนมัติ หากต้องการใช้งานต่อให้กดสมัครใหม่
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1175

โปรเน็ต AIS รายวัน 49 บาท เน็ต 3GB แรงไม่ลดสปีด

โปรเน็ต AIS วันทูคอล รายวัน 3GB ไม่ลดสปีด 49 บาท

เน็ต 1 วัน

โปร AIS เน็ต 3 GB รายวัน

 • 49 บาท / 1 วัน
 • (รวม Vat= 52.43 บาท)
 • โปร AIS เน็ต 3 GB รายวัน
 • ใช้เน็ตได้ 3 GB ความเร็ว 4G/3G เต็มสปีด ความเร็วไม่ลด
 • กด *777*7028*399641# โทรออก
 • สิทธิ์ใช้งานจะสามารถเริ่มใช้ได้หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์
 • แพ็กเสริมเน็ต AIS แบบรายครั้ง 49 บาท 24 ชั่วโมง ใช้เน็ตตามปริมาณที่กำหนด ความเร็วเน็ต 3G/4G เต็มสปีด ไม่ลดสปีด
 • ส่วนเกินคิดตามโปรโมชั่นหลัก ไม่ต่ออายุให้อัตโนมัติ หากต้องการใช้งานต่อให้กดสมัครใหม่
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1175

โปรเน็ต AIS รายวัน 69 บาท เน็ต 4GB แรงไม่ลดสปีด

โปรเน็ต AIS วันทูคอล รายวัน 4GB ไม่ลดสปีด 69 บาท

เน็ต 1 วัน

โปร AIS เน็ต 4 GB รายวัน

 • 69 บาท / 1 วัน
 • (รวม Vat= 73.83 บ.)
 • โปร AIS เน็ต 4 GB รายวัน
 • ใช้เน็ตได้ 4 GB ความเร็ว 4G/3G เต็มสปีด ความเร็วไม่ลด
 • กด *777*7033*399641# โทรออก

 

 • สิทธิ์ใช้งานจะสามารถเริ่มใช้ได้หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์
 • แพ็กเสริมเน็ต AIS แบบรายครั้ง 69 บาท 24 ชั่วโมง ใช้เน็ตตามปริมาณที่กำหนด ความเร็วเน็ต 3G/4G เต็มสปีด ไม่ลดสปีด
 • ส่วนเกินคิดตามโปรโมชั่นหลัก ไม่ต่ออายุให้อัตโนมัติ หากต้องการใช้งานต่อให้กดสมัครใหม่
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1175

โปรเน็ต AIS 89 บาท รายสัปดาห์ เร็ว 512Kbps

โปรเน็ต AIS 2.5GB ราคา 89 บาท รายสัปดาห์ เร็ว 512Kbps

HOT!

โปร AIS เร็ว 512Kbps รายสัปดาห์

 • 89 บาท/ 7 วัน
 • (รวม Vat= 95.23 บ.)
 • โปร AIS รายสัปดาห์ เน็ตตามปริมาณ 2.5GB เร็ว 512Kbps
 • (ใช้งานเน็ตครบตามปริมาณ เล่นต่อเนื่องความเร็ว 128Kbps จนครบวัน)
 • กด *777*7354*399641# โทรออก

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรเน็ต AIS เล่นตามปริมาณ 2.5GB  ราคา 89 บาท เน็ตเร็วสูงสุด 512Kbps

 • สิทธิ์ใช้งานจะสามารถเริ่มใช้ได้หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์
 • สิทธิ์ใช้งานเน็ต AIS ได้ตามปริมาณ 2.5GB ความเร็วสูงสุด 512Kbps
 • (ใช้เน็ตครบปริมาณ เล่นต่อเนื่องความเร็ว 128Kbps นาน 7 วัน)
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1175

โปรเน็ต AIS 120 บาท เร็ว 1Mbps รายสัปดาห์

โปรเน็ต AIS 120 บาท เร็ว 1Mbps รายสัปดาห์

HOT!

โปร AIS เน็ตเร็ว 1 Mbps รายสัปดาห์

 • 120 บาท/ 7 วัน
 • (รวม Vat= 128.40 บ.)
 • โปร AIS รายสัปดาห์ เน็ตเร็ว 1Mbps จำนวน 2.5GB
 • รับสิทธิ์ใช้เน็ต AIS แบบต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ได้ 2.5GB
  (ครบปริมาณ ใช้งานต่อที่ความเร็ว 128Kbps)
 • กด *777*7357*399641# โทรออก

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรเน็ต AIS 120 บาท เน็ตเร็ว 1 Mbps

 • สิทธิ์ใช้งานจะสามารถเริ่มใช้ได้หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์
 • สิทธิ์ใช้งานเน็ต AIS ได้ 2.5GB ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ระยะเวลา 7 วัน
 • รับสิทธิ์ใช้งานเน็ตได้ไม่อั้นต่อเนื่อง ที่ความเร็วสูงสุด 1 Mbps  ใช้งานเน็ตครบปริมาณ สามารถใช้เน็ตต่อที่ความเร็ว 128Kbps
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1175

โปรเน็ต AIS 4Mbps รายสัปดาห์ 220 บาท

โปรเน็ต AIS วันทูคอล รายสัปดาห์ เร็ว 4Mbps 220 บาท

New!!

โปร AIS เน็ตเร็ว 4Mbps รายสัปดาห์

 • 220 บาท/ 7 วัน
 • (รวม Vat= 235.40 บ.)
 • โปรเน็ต AIS รายสัปดาห์ เร็ว 4 Mbps จำนวน 7GB
 • รับสิทธิ์ใช้เน็ต AIS แบบต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ 7GB
  (ครบปริมาณ ใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps)
 • กด *777*7360*399641# โทรออก

 

รายละเอียดโปรเน็ต AIS วันทูคอล 4 Mbps รายสัปดาห์ 220 บาท

 • รับสิทธิ์ใช้งานเน็ต AIS ต่อเนื่องตามปริมาณ 7GB ความเร็ว 4 Mbps
 • ครบปริมาณสามารถใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
 • ระยะเวลาใช้งาน 7 วัน
 • หากต้องการใช้งานต่อให้ทำการกดสมัครใหม่